Samuel ARAUJO

(Rio de Janeiro, Brazil)

onderzoeker, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Grupo Musicultura

Presentatie: Muzikale praxis voor sociale rechtvaardigheid; (zelf) kritische reflecties over een langdurige samenwerking.

Deze presentatie focust op het belang van reflexief onderzoek rond muziekprojecten die het verhogen van sociaal bewustzijn en het verlagen van vervreemding tot doel hebben. Dit vanuit mijn eigen ervaringen en die van mijn medewerkers, als muzikanten, academici en politieke activisten. In dit proces onderzoeken we (zelf) kritisch voorbeelden uit de concrete ervaring van meer dan een decennium, gebaseerd op principes van de dialogische pedagogie van Paulo Freire en Orlando Fals Borda's bijdragen aan participatief actie-onderzoek, evenals andere verwijzingen.

Biografie

Samuel Araujo is hoogleraar ethno-musicologie aan de Federale Universiteit van Rio de Janeiro en vervulde een Tinker Visiting Professor Fellowship aan de Universiteit van Chicago tijdens de lente van 2014. Hij is ook actief als gitarist in het TDP instrumentale kwartet en heeft ervaring als muziekcoördinator bij het stadsbestuur van Rio de Janeiro. Hij was ook lid van diverse bestuursorganen van de Braziliaanse Vereniging voor Ethno-musicologie, de Vereniging voor Etno-musicologie en de Internationale Raad voor traditionele muziek.